Aktualności:
Obecnie brak aktualności

Koncert

Koncert Pasyjny - PROGRAM:

 1. Jan Sebastian Bach

  Toccata Dorycka BWV 538


 2. Ustanowienie Eucharystii

  Łk, 22,14-20


 3. Wolfgang Amadeus Mozart

  Ave Verum


  Bądź pozdrowione prawdziwe Ciało narodzone

  z Maryi Dziewicy: które prawdziwie cierpiało

  w ofierze na krzyżu za człowieka.

  Jego bok przebity opłynął wodą i krwią: abyśmy

  go zakosztowali podczas sądu w godzinę śmierci.

  O Jezu słodki, łaskawy, o Jezu synu Maryi.
 4. Jezus w Ogrójcu
  Łk, 22, 39-53

 5. Jan Sebastian Bach

  Wenn wir in hochsten Noten sein BWV 641


  Gdy jesteśmy w największej biedzie

  i nie wiemy co począć,

  nie znajdujemy też ni pomocy, ni rady,

  jak naszym troskom położyć kres,
  to jedną naszą pociechą,

  jest zawsze wspólne wołanie

  do Ciebie, o drogi Boże,

  o wybawienie od strachu i niedoli.
 6. Zaparcie Piotra

  Łk, 22, 54-65


 7. Antonio Lotti

  Miserere


  Zmiłuj się nade mną, Boże w łaskawości swojej,

  w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

  i oczyść mnie z grzechu mojego.
  Uznaję bowiem nieprawość swoją,

  a grzech mój jest zawsze przede mną.

  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem

  i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.
 8. Jezus przed Radą i Piłatem
  Łk, 22, 66-77

 9. Jan Sebastian Bach
  O Lamm Gottes unschuldig BWV 618

  O, Baranku Boży, niewinnie zabity na krzyżu.

  Zawsze byłeś cierpliwy,

  aczkolwiek zostałeś poniżony.


  Nosisz wszystkie grzechy nasze,

  inaczej byśmy zwątpili.

  Zmiłuj się nad nami, o Jezu.

  Obdarz nas pokojem, o Jezu.


 10. Jezus przed Herodem i Piłatem
  Łk, 23, 8-16

 11. Jan Sebastian Bach
  Herzlich tut mich verlangen BWV 727

  W Polsce melodia tego chorału funkcjonuje
  w pieśni O głowo, uwieńczona.
  O głowo, uwieńczona cierniami, pełna ran.

  Ach, jakżeś krwią zbroczona,

  jak strasznie cierpi Pan.

  O głowo, mego Boga, pokłony składam Ci.

  Tyś sercu memu droga. Bądź pozdrowiona mi. 12. Wyrok
  Łk, 23, 17-25

 13. Clemens non Papa
  Adoramus te, Christe

  Wielbimy Ciebie, Chryste i błogosławimy Tobie,

  bo przez Krzyż Twój odkupiłeś świat. 14. Droga Krzyżowa
  Łk, 23, 26-32

 15. Jan Sebastian Bach
  Passacaglia BWV 582

 16. Ukrzyżowanie
  Łk,23, 33-38

 17. Cezar Franck
  O quam trisis

  Jakże smutna i strapiona

  była ta błogosławiona,

  z której się narodził Bóg  Któż od smutku się powstrzyma,

  mając Matkę przed oczyma,

  która cierpi z Synem swym? 18. Testament
  J, 19, 25-27

 19. Zoltan Kodaly
  Stabat Mater

  Bolejąca matka stała

  u stóp krzyża, we łzach cała,

  kiedy na nim zawisł Syn.  A w jej pełnej jęku duszy,

  od męczarni i katuszy,

  tkwił miecz ostry naszych win. 20. Śmierć
  Łk, 23, 44-46

 21. Jan Sebastian Bach
  Wir glauben all`an einen Good BWV 680

  Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego ...


 22. Świadectwo setnika
  Łk, 23, 47

 23. Georg Friedrich Handel

  Amen

< Powrót
Usługi informatyczne kraków Copyright 2022 Muzyczne Spotkania & Elektro & Magiczne Wesele Wesele