Aktualności:
Obecnie brak aktualności

Wykonawcy

Jan Rybarski - Dyrygent

Od ponad 40 lat Dyrygentem i Dyrektorem Artystycznym jest wieloletni organista i akompaniator Chóru Mariańskiego Jan Rybarski. Absolwent Salezjańskiej Szkoły Muzycznej Organistów w Przemyślu i Wyższej Szkoły Muzycznej, wydziału Wychowania Muzycznego, uczeń dyrygenta prof. Józefa Radwana. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę dyplomową z zakresu chóralistyki, napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Kurcza. W 2001 r. zdobył kwalifikacje l-go stopnia dyscypliny artystycznej prowadzenia zespołów wokalno - instrumentalnych przy Akademii Muzycznej w Krakowie, uzyskując tytuł doktora sztuki. W latach 80-tych prowadził wykłady z dyrygentury na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przez wiele lat prowadził naukę zasad muzyki, historii muzyki i zajęcia ze śpiewu gregoriańskiego w krakowskich seminariach Przez prawie 10 lat piastował stanowisko dyrektora artystycznego i konsultanta z zakresu chóralistyki przy Polskim Związku Chórów i Orkiestr. Pełni funkcje jurora na festiwalach i konkursach chóralnych i orkiestrowych. Bierze czynny udział w życiu muzycznym miasta Krakowa występując z chórem na najważniejszych uroczystościach religijnych i świeckich. Współpracuje również od wielu lat w komisjach do spraw muzyki sakralnej w Archidiecezji Krakowskiej. Wielokrotnie uhonorowany i nagradzany za swą pełną poświęceń i oddania działalność. Kilkakrotnie otrzymał dyplomy, wyróżnienia dla najlepszego dyrygenta. W uznaniu zasług w krzewieniu kultury muzycznej przyjął w 1995 r. Nagrodę Wojewody Krakowskiego. W roku 2004 z okazji 45-lecia pracy odebrał na wniosek Rady Miasta Krakowa Srebrny Medal Kraków - 2000 przyznany przez Radę Miasta Krakowa za działalność artystyczną. W 2006 roku otrzymał z rąk kardynała Stanisława Dziwisza Order Św. Grzegorza Wielkiego przyznany przez Ojca Świętego Benedykta XVI za zasługi dla Kościoła. Jest szczególnie ceniony za swoją energię i charyzmę w prowadzeniu Chóru Mariańskiego, z którym podróżuje po całym świecie i nieprzerwanie odnosi sukcesy.

< Powrót
Tworzenie stron www kraków Copyright 2020 Muzyczne Spotkania & Elektro & Magiczne Wesele Wesele