Aktualności:
Obecnie brak aktualności

Wykonawcy

Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent

Ks. GRZEGORZ PIEKARZ urodził się w 1970 roku w Porębie Spytkowskiej k. Brzeska. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1990-96 w Wyższym Seminarium Duchownym  w Tarnowie i uzyskał stopień magistra teologii.
W trakcie studiów teologicznych ukończył z wyróżnieniem Średnią Szkołę Muzyczną w Tarnowie (1996) w klasie organów dr Mieczysława Tulei.  
W 1996 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1996 - 1999 pracował jako wikariusz w Bochni w parafii św. Pawła Apostoła, gdzie założył
i prowadził dziewczęcy chór parafialny  Schola Sancti Pauli (obecnie Puellae Sancti Pauli). W latach 1999-2004 studiował na Akademii Muzycznej
w Krakowie w dwóch specjalnościach: dyrygentura chóralna - klasa prof. Jerzego Kurcza; oraz Muzyka kościelna - klasa organów dr hab. Krzysztofa Latały. Uczelnię tę ukończył w 2004 r. uzyskując dyplom magistra sztuki z oceną celującą. W tym samym czasie studiował na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2001 roku uzyskał stopień licencjata teologii, a w styczniu 2006 stopień doktora teologii z zakresu historii liturgii. Pracę doktorską na temat Wkład Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie w rozwój muzyki kościelnej w Polsce pisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stefana Koperka na Wydziale Teologicznym PAT. W 2006 roku ukończył podyplomowe studium chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w 2008 Podyplomowe Studium Emisji Głosu na tej samej uczelni.
      Jeszcze w czasie studiów współpracował z Chłopięcym Chórem Katedralnym Pueri Cantores Tarnovienses. Uczestniczył w wakacyjnych obozach szkoleniowych chóru, kilkakrotnie wyjeżdżał z chórem na tournee zagraniczne jako akompaniator, podczas których prezentował także solową muzykę organową w kilku miastach Europy: Lyon, Rzym, Bolonia, Stuttgart, Saarbrücken, Bonn, Ulm, Barcelona.  
      Od września 2005 roku jest dyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie i dyrektorem Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 7 lutego 2006 r. został mianowany przez biskupa tarnowskiego asystentem dyrygenta, a 10 czerwca 2008  roku dyrygentem Chłopięcego Chóru Katedralnego Pueri Cantores Tarnovienses. W latach 2004-8 był sekretarzem zarządu Polskiej Federacji Pueri Cantores. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.< Powrót
Tworzenie stron www kraków Copyright 2022 Muzyczne Spotkania & Elektro & Magiczne Wesele Wesele