Aktualności:
Obecnie brak aktualności

Wykonawcy

Marcin Szelest - Organy

 ukończył studia w zakresie gry organowej w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie prof. Mirosławy

Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 1997) oraz jako stypendysta Fulbrighta w latach 1997-98 . w The

Boston Conservatory (USA), w klasie prof. Jamesa Davida Christie (Artist Diploma in Organ Performance, 1999).

W 1995 roku zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Jego działalność koncertowa w kraju i za granicą obejmuje zarówno recitale organowe, jak i występy z zespołem muzyki dawnej Harmonia Sacra, którego jest współzałożycielem i kierownikiem artystycznym, a także z licznymi solistami, chórami, orkiestrami i zespołami historycznych instrumentów (m. in. Boston Symphony Orchestra, Camerata Silesia, Capella Cracoviensis, Ensemble Abendmusik, Orkiestra Barokowa Europy środkowej, The Bach Ensemble, Wrocławska Orkiestra Barokowa) pod batutą takich dyrygentów, jak Manfred Cordes, Paul McCreesh, Paul Esswood, Barthold Kuijken, Seiji Ozawa czy Joshua Rifkin. Marcin Szelest prowadzi klasę organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiejmuzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jest również  prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej i organistą kościoła świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 r.< Powrót
Usługi informatyczne kraków Copyright 2022 Muzyczne Spotkania & Elektro & Magiczne Wesele Ślubne